Sunday, August 25, 2019

WHAT SHOULD BE DONE WHEN THE COURTSHIP IS BROKEN?

By Pastor Kazi 

Shalom! Shalom!

✍Hebu kwa utulivu kabisa jaribu kufuatana nami hatua kwa hatua katika somo hili sasa. Nina uhakika litakuvusha.

✍Leo kuna vijana wengi wanapata taabu sana katika eneo la mahusiano na wengine kufikia hatua yakudhani huwakupangiwa kuoa au kuolewa. Hapana usikate tamaa tumaini bado lipo.

Lakini pia hata baadhi ya ndoa zinapita kwenye misukosuko mikubwa hata wao wenyewe wanashangaa tatizo hasa ni nini🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂

➡ Uchumba ni kivuli cha ndoa.

➡ Ikumbukwe wazi kuwa Katika Biblia hakuna neno mchumba bali inatumia neno mke.

Tazama kisa cha wachumba hawa Yusufu na Mariam _ biblia inawaita mke na huku hawajafunga ndoa waka Yusufu hajamwonja Miriam. 

*MATHAYO 1:20*

Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akisema, Yusufu, mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu.

But when he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, `Joseph, son of David, don`t be afraid to take to yourself Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.

Kwa nini aitwe mke⁉

🤔 *Kitendo cha kumtamkia binti kuwa unataka awe mke wako. Tayari kwenye ulimwengu wa roho wanarekodi kuwa huyo tayari ni mke wako* ; hata kama ikatokea uchumba kuvunjika bado mbingu zinatambua huyo ni mke au mume wako.

✍Maneno yale ya mahaba mnayotamkiana muwapo wachumba husimama kama *AGANO LA MANENO* linanalo leta muunganiko wa NAFSI mbili pamoja na kuzaa *kIfungo kiitwacho MUUNGANIKO WA NAFSI _ SOUL TIE* na ikitokea sasa mtu hujui namna yakujinasua kwenye hicho kifungo hata kama atakuwa ameokoka bado atateswa na hicho kifungo cha nafsi maana kinachookoka ni roho ya mtu.

🙆🏻‍♂Mbaya zaidi kunawengine wawapo wachumba hushiriki tendo la ndoa; hiyo ni laana kwenye uzao wako bila kuishughulikia mapema itakitesa kizazi chako maana maji hufuata mkondo. Ngono nayo ni Agano linaloachikia kufungo pia cha NAFSI. 

🤔Maana kama tu kumtazama mwanamke kwakumtamani umekwisha kuzini naye sembuse wachumba wanatamkiana na kuapizana hata wengine kuweka agano la damu na kushiriki chakula pamoja. 

*MATHAYO 5:28*

lakini mimi nawaambia, Kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake.

but I tell you that everyone who gazes at a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart.

⏺ Jambo kuu katika somo hili lakilijua tangu sasa; vijana wote uliowahi kuwatamkia kuwa utaoana nao au mkashiriki tendo la ndoa nakisha uchumba huo ukavunjika bado hauko salama kama hujashughulikia hayo maagano Kati yako na hao wachumba na hata ikitokea umeingia kwenye ndoa bado nafsi za hao wanaume au wanawake zitaitesa ndoa yako mpaka ukome. Kufa huta kufa ila chamoto utakipata. Uponyaji wake vunja misingi yote ya uchumba uliovunjika kwa damu ya Yesu na kufanya maombi ya toba na rehema ukiona bado muone kuhani wa Mungu ili akupe ushauri na kuachilia matamuko ya kikuhani kwako.
⏺Tazama kisa cha huyu mwanamke msamaria kahaba kwenye kisima cha Yakobo akiwa na Yesu.

*YOHANA 4:18.*

kwa maana umekuwa na waume watano, naye uliye naye sasa siye mume wako; hapo umesema kweli.

for you have had five husbands; and he whom you now have is not your husband. This you have said truly.`

👆👆Siyo kwamba haowaume watano aliokuwa nao walikuwa nyumbani lahasha! Hii ni lugha ya ufundi_ technical language ikimaanisha kuwa kila mwaume au mwanamke unaye fanya naye tendo la ndoa ni mke / mume wako kwenye ulimwengu wa roho. 

🤔 *Na hii ndiyo moja ya sababu ya jini mahaba* unaota ukifanya tendo la ndoa.

✍NINI KIFANYIKE SASA UCHUMBA UVUNJIKAPO? 

1. TUBU KAMA DHAMBI ZINGINE TU.
✍toba hurudisha ushirika na Mungu.

2. FANYA MAOMBI YA REHEMA
✍Maombi ya Rehema hurudisha uhusiano na Mungu.

3. TANGAZA MSAMAHA KWA YULE ALIYEKUACHA.

4. MSHUKURU MUNGU AMEKUPONYA N.A. MSIBA _ MATESO KWENYE NDOA. 
✍maana ni hatari kuishi na mtu unayempenda atakutesa mpaka ukome ila kufurahisha kuishi na mnayependana 😀😀😀

5. USIFANYE HARAKA KUINGIA KWENYEMAHUSIANO MAPYA
✍jipe muda utulivu na kuangalia wapi ulikosea. 

6. TAFUTA WANANDOA ULIO HURU KWAO WATAKAO KUWA WALEZI NA WASHAURI WAKO WAKUU
✍siyo kila mtu atakushauri vizuri.

7. INUA KIWANGO CHAKO CHA IBADA MBELE ZA MUNGU. 

*MATHAYO 6:33*

...Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hayo mengine utazidishiwa...

8. TEMBEA UKIJUA KUWA WEWE NI JIBU LA MTU.
✍usijenee maneno ya kipimbavu yatakuchelewa kwenye mema yako.

❤ Mungu akubariki sana ❤
Kwa ushauri juu ya Swala la mahusiano karibu sana.

By Pastor Kazi
Kama umebarikiwa na mafundisho haya, usisite kutoa maoni yako hapo chini sehemu iliyoandikwa "post a comment"

If you are blessed post your comments by pressing on the words writen "post a comment" below.

Also, for advice, advertising, sending us Biblical teachings or Gospel videos or other inquiries, and keep learning the Word of God from all around the world, don't hesitate to contact and keep in touch with Tanzania Gospel Network at: 

Email: tanzaniagospel@yahoo.com, 

Phone no: +255717250805 (Call/Sms/WhatsApp) 

WEBSITE/BLOG: www.tanzaniagospel.blogspot.com

FACEBOOK PAGE
www.facebook.com/tanzaniagospel/ 

ON INSTAGRAM
www.instagram.com/tanzaniagospel/

YOUTUBE CHANNEL
Tanzania Gospel Network


HASHTAG #tanzaniagospel

Saturday, August 24, 2019

_*JINSI AMBAVYO MANENO YA KIAGANO YANAVYOWEZA KUATHIRI MAISHA YA WATU*_

```Sehemu ya 1```

Yeremia 11

1 Neno hili ndilo lililomjia Yeremia, kutoka kwa Bwana, kusema,

2 Yasikieni maneno ya maagano haya; ukaseme na watu wa Yuda, na wenyeji wa Yerusalemu;

3 ukawaambie, Bwana, Mungu wa Israeli, asema hivi, Na alaaniwe mtu asiyeyasikia maneno ya maagano haya,

Bwana Yesu asifiwe sana sana.

Agano ni _*maneno ya kimapatano kati ya Mungu na watu ,au kati ya miungu na watu na hayo maneno huwa yanasimamiwa na nguvu ya kiroho kutoka kwa Mungu kama watu wamefanya agano nae ,au kutoka kwa miungu kama watu wamefanya hayo maagano na hiyo miungu.*_

Hakuna agano pasipo na nguvu ya kiroho inayokuwa ikiambatana na hilo agano.

Ukiisha tu kulifanya agano na Mungu au na miungu ni lazima nguvu ya kiroho kutoka kwao ije juu yako ili kutimiliza vile vyote mlivyokwisha kupatana wakati mnafanya agano pamoja nao.

Na ile nguvu iliyoko ndani ya agano fulani kati yako na Mungu au na miungu ndiyo inayokwenda ikiathiri maisha yako siku hadi siku, iwe kwa mema au kwa mabaya.

Kwenye Yeremia 2:2 na 3 utaona Mungu ambaye ni Roho kuu na Takatifu sana ,akifungua kinywa chake na kuachilia nguvu ya kiroho inayoitwa laana juu ya watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu; na anatueleza na sababu ya kwanini ameamua kuiachilia aina hii ya nguvu ya kiroho juu ya hawa watu.

Kwenye mstari wa 3 utaona akisema hiyo sababu na sababu ni uwepo wa maneno ya kiagano kati yao na Yeye Mungu ambaye ni Roho kuu sana na yenye nguvu kuu sana ya uumbaji wote.

Uwepo wa maneno ya kiagano ulikuwa na kipengere cha kuachiliwa kwa laana juu ya watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu; laana ilitokea pale walipojikuta wameyaacha maneno ya kiagano kati yao na Mungu.

Laana ni nguvu kamili ya kiroho yenye kuleta athari kwa watu ambao agano fulani linawahusu kwa namna moja au nyingine ,kati yao na Mungu au na miungu.

Mungu anayo nguvu ya kwake inayoitwa laana na pia na Shetani anayo ya kwake inayoitwa laana na huwa wanaziachilia kwa watu pale tu watu wanapoyaacha maneno yao ya kimaagano na kufuata mengine kinyume cha agano lao.

Kinachonishangaza kwenye mstari wa 3 ni kwamba hatuoni watu wa Yuda na Yerusalemu wakiambiwa kwamba wafunge agano na Mungu ,bali utaona wakipelekewa maneno tu ,yenye kusema kwamba kila mtu asiyeyasikia maneno ya maagano atalaaniwa.

Swali la kujiuliza hayo maagano yalifanyika lini kati yao na Mungu mpaka waambiwe kuwa kama wasipoyasikiliza maneno yaliyoko ndani ya agano kati yao na Mungu watalaaniwa.

Ni mambo ya kuyatafakari kwa kina sana ,kwa sababu ukisoma kwenye hii mistari hapa;

Mithali:26.2

Kama shomoro katika kutanga-tanga kwake, Na kama mbayuwayu katika kuruka kwake; Kadhalika laana isiyo na sababu haimpigi mtu.

Utaona laana kama haina sababu ,haiwezi kumpiga mtu.

Kwa hiyo wana wa Yuda na Yerusalemu yale maneno ya kiagano ,yaliyoletwa kwao ,yalikuwa na sababu ya kwanini yaliwajia katika maisha yao, ingawa hakuna mahali tunaona wakifanya agano na Mungu kwa wazi wazi, wao kama wao.

Sikia sababu ya kwanini maneno ya kiagano yaliwajilia na kuwapata na kuachilia laana juu yao ni hii; ni kwamba baba zao walipokuwa wakifanya maagano na Mungu, yale maagano yalifanyika huku yakihusishwa na uzao wao baada yao, yalikuwa ni maagano ya kurithi ndani ya familia na koo zao, yalikwenda yakirithiwa kizazi kwa kizazi na Mungu alikuwa akiyafuatilia kama maneno ya kimapatano kati ya wazazi na uzao wa matumbo yao.

Kwa hiyo haijalishi uwe unajua au haujui, Mungu yeye alikuwa akidai na kutaka uzao wa wale wote waliofanya agano nae ,upate kusikia na kujielewa kuwa, wao sio uzao tu wa kawaida bali ni uzao wenye kufuatilia na maeno ya kimaagano yenye nguvu ya baraka na laana kwa wasiosikia na kufuata hayo maagano, na hapa ndipo penye chimbuko la kujikuta unaishi maisha magumu sana na yenye taabu sana.

Usipojua kwamba agano lipo na linakufuatilia utaishi maisha magumu sana sana ,kwa sababu hautajua sababu ya kwanini laana au kutokufanikiwa katika maisha kunakupata kila siku.

Laana isiyokuwa na sababu haina kibali cha kuendelea kukufuatilia na kukufanya usifanikiwe kila siku, kama ni laana inatokana na agano fulani lililofanyika ndani ya ukoo au familia kati ya miungu na wazee wa familia au ukoo , na lile agano lina kipengere cha kurithiwa toka kizazi hadi kizazi, ujue kwamba roho ile ya miungu itakufuatilia tu, ikitaka uwe sehemu ya kuisikia inayoyataka ya kiagano ,sawa sawa na maelewano yaliyofanyika huko nyuma ,kati ya wazazi wako na ile roho ya miungu ,waliyofanya nayo agano na haijalishi kwamba unajua au haujui ,umesikia au kwamba haukusikia, roho ya miungu itakufuatilia tu ,mpaka ujue namna ya kujitoa huko kwa msaada wa Mungu tu.

Mtu mmoja akaniuliza akasema ,mbona mimi sijawahi kushiriki mambo ya miungu ndani ya familia, sasa kwanini roho za miungu zinifuatilie katika maisha yangu.

Sikia agano la kurithi liwe la Mungu au la miungu, lenyewe likiisha kufanyika ,linatakiwa kutekelezwa bila kuachwa ,kwa hiyo kama haujui au hujawahi kuusika kabisa ,bado lina nguvu juu yako kwa sababu wewe unahesabika ni uzao wa wale waliofanya agano nao na unatakiwa urithi kila kitu cha kiagano, kiwe kizuri au kibaya toka kwao, ndio maana unafuatiliwa nao kwa nguvu kiasi cha kuathiri maisha yako.

Itaendelea 

Imeandaliwa na  Mtumishi Isaya Kakusa

Wednesday, August 14, 2019

USIDHARAU WAZO LAKO - PASTOR KAZI


🌷Usidharau wazo lako maana wazo lako ndiyo wewe mwenyewe 🌷
Neno la Mungu ni wazo la Mungu.

Yohana 1:1_3

Yesu Kristo ni wazo lililofunuliwa kwetu.

Yohana 1:14

NB: ❤🍇Wazo ndiyo mtaji wako.

Utajiri na mafanikio yetu yamefichwa kwenye wazo.❤


By Pastor Kazi