Thursday, September 06, 2018

MSTARI MUHIMU WA KUPITIA WAKATI WA MAOMBI

Ezra:8.21
Ndipo nikaamuru kufunga, hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu, na kutafuta kwake njia iliyonyoka, kwa ajili yetu sisi wenyewe, na kwa ajili ya watoto wetu, na kwa mali yetu yote.

No comments:

Post a Comment

karibu kutoa maoni | your comments are welcomed