Sunday, February 17, 2013

REAL REPENTANCE

By Rev. Maghembe 17th Feb 2013

REPENTANCE

It is being sorry enough to quit sinning.

The real repentance must involve a person as a whole.

TRIANGLE OF REPENTANCE

Repentance involves three important things namely
i. Intellectual
ii. Emotion
iii. Will

I. INTELLECTUAL

The real repentance must involve intellectual whereby a person must:
 • Realise that he/ she has sinned against God
 • View sin as how God does
 • Realise God’s grace that saves

II. EMOTION

For real repentance to be in place, emotion is an integral part to be considered

Here, a person must:
 • Feel shame to live sinful life
 • Feel bad, restless and disappointed
III. WILL

Will is also involved in the whole process of repentance, whereby a person must:

Turn around and change in heart, behaviour and conduct completely.

Be ready to incur the price in order to depart from sin such as being abandoned by the husband, being fired from job etc.

The instance of the real repentance Luke 15: 11-32

TOBA YA KWELI

Na Mch. Maghembe 17 Feb 2013

TOBA

Ni kusikitikia na kujutia dhambi kiasi cha kuiacha kabisa.

Toba ya kweli inamhusisha mtu mzima mzima.

PEMBETATU YA TOBA

Toba ya kweli inahusisha vitu muhimu vitatu ambavyo ni:

i. Akili

ii. Hisia

iii. Utashi

I. AKILI
 Toba ya kweli ni lazima ihusishe akili ambapo mtu ni lazima:
 • Atambue kwamba amemkosea Mungu
 • Aione dhambi kama Mungu alivyoiona
 • Aitambue Neema ya Mungu iokoayo.

II. HISIA
Mungu anazingatia hisia za mtu ili kubaini toba ya kweli

Mtu anapaswa:
 • Aone aibu kwa kuwa mtenda dhambi
 • Ajisikie vibaya na uchungu

III. UTASHI
Utashi unahusishwa katika toba ya kweli ambapo mtu ni lazima:
 • Ageuke na kubadilika moyoni, tabia na mwenendo.
 • Awe tayari kuchukua gharama kama vile kuacha kazi, mke, mume, ajira n.k


 
Mfano wa toba ya kweli: Luka 15: 11-32
- Habari ya mwana mpotevu