Tuesday, January 22, 2013

JINSI YA KUPOKEA MUUJIZA KUTOKA KWA MUNGU (MATHAYO 14:22-33 )


MUUJIZA MKUBWA KUPITA YOTE MUNGU ANAOWEZA KUTUFANYIA NI KUTUPA WOKOVU.
Mathayo. 14:22-33

Kama anaweza kufanya muujiza mkubwa kabisa, miujiza mingine midogo anaweza kuifanya pia; kama vile kutuponya, kutupa baraka za kifedha n.k.

Jinsi ya kupokea muujiza wa kifedha

  • Mwombe Mungu akupe mbegu ya kupanda.
  • Ukishapata mbegu ipande nayo itazaa mia, sitini na thelathini

Vitatu vitatu vya muhimu kuzingatia ili upokee muujiza:

  • Weka ahadi za Mungu (ardhi ngumu) chini ya miguu yako-; simama juu ya ahadi za Mungu na hutazama.
  • Elekeza macho yako kwa Yesu; usipoteze muda wako kwa mambo yasiyofaa.
  • Omba bila kukoma
 

No comments:

Post a Comment

karibu kutoa maoni | your comments are welcomed