Wednesday, November 21, 2012

UTAKATIFU BINAFSI

JINSI YA KUPATA UTAKATIFU
(1Petro 1:15-16)

Neno “Utakatifu” maana yake halisi ni kutengwa ili utumike katika matumizi maalum ya Kimungu.

Utakatifu unahitaji mtu kutengwa kutoka katika ulimwengu wa kawaida kwenda katika ulimwengu wa utauwa.

I. HATUA TATU ZA UTAKATIFU

i. Hatua ya kwanza ni “Wokovu”

Kutengwa kwa nia ya Mungu (1Kor 1:2)

a) Wazo la “Mahali patakatifu” lilikuwa katika nia ya Mungu.

b) Wakristo wote wametengwa katika nia ya Mungu na ni Watakatifu.

c) Hatua ya kwanza ya Msingi katika Utakatifu wa mtu ni Wokovu kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo na ile Dhabihu aliyoitoa.

ii. Hatua ya pili ni “kujitoa”

Kutengwa kwa Mungu katika nia ya Mwamini (Rum. 12:1)

a) Bwana Yesu alitolewa katika nia ya wazazi wake.

b) Wakristo wote wanaweza kujitoa kikamilifu kwa Kristo.

c) Hatua ya pili ya Utakatifu wa mtu ni kuyatoa maisha yake kwa Mungu kwa njia ya shukrani kwa ajili ya upendo wake na rehema.

iii. Hatua ya tatu “kugeuzwa”

Muumini kujitenga kwa ajili ya Mungu katika maisha yake (2Tim. 2:19-22, Efeso 4:15)

a) Utakatifu halisi ni maisha ya kila siku ya kujitakasa mwenyewe kutoka katika dhambi na kutafuta haki.

b) Tafuta utakatifu pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi.

c) Hatua ya tatu ya Utakatifu ni kugeuzwa kwako na kufananishwa na Kristo kwa utiifu mkamilifu.


II. HATUA MUHIMU ILI KUPATA UTAKATIFU
(2Kor. 7:1)

SAFARI YA UTAKATIFU

1Yoh. 1:7-9
  1. Hatua ya kwanza   Wokovu (kuzaliwa)
  2. Hatua ya pili   Kujitoa (kukua)
  3. Hatua ya tatu    Kugeuzwa (kuimarika)
Hitimisho: Jitoe kikamilifu “Kuwa mtakatifu na ujiunge na wengine waliojitoa kuwa Watakatifu duniani kote”

Ukiwa Mtakatifu lazima Mungu atakuhudumia tofauti na mtu anayejichanganya. Utazijua haki zako na hautaonewa na shetani hata siku moja.
Prepared by; Rev. Joseph Marego Mob: +255754334640/ +255712498080

No comments:

Post a Comment

karibu kutoa maoni | your comments are welcomed