Thursday, November 15, 2012

TUUTAMBUE MUDA TULIONAO

TUUTAMBUE MUDA TULIONAO
Daniel 9:20-27

Juma 1 = miaka 7
1. (Mstari wa 24) – Majuma 70 ni hesabu ya unabii.

Kwa hesabu yetu juma moja ni sawa na miaka 7.

Kipindi cha miaka 7 kama kuna vipindi 70 na kila kipindi ni miaka 7 tunaweza kuandika hivi 70x7= 490 (miaka).

Majuma 70 (70x7 miaka) inahusu Waisraeli na Yerusalemu – watu wa Daniel na mji wake.

2. (Mstari wa 25) – Tangu kuwekwa amri ya kujengwa upya Yerusalem. Majuma 7 = miaka 49 ilianza na amri ya kujenga na kutengeneza Yerusalem chini ya Ezra na Nehemia. Walijenga hekalu, madhabahu na ukuta.

3. (Mstari wa 26) Majuma 62 = miaka 434 ilianza wakati wa kujenga ukuta wa Yerusalem, kujenga njia kuu na mahandaki (62x7 = 434) na kuendelea mpaka kusulubiwa kwa Kristo.

Mwisho wa majuma 69 unadhihirishia na kutokea kwa Masihi kama mkuu wa Israel.

Masihi anakatiliwa mbali – Kristo anasulubiwa mwishoni mwa Juma la 69.

Kati ya juma la 69 na 70 limeingiliwa na kipindi cha sasa na kanisa. Hii inafanya juma la 70 liwe bado liko mbele.

c. Baada ya miaka 483 (49 + 434) wakati wa maisha ya Taifa la Israel ulisimama.

d. Majira ya Mataifa waanza baada ya juma la 69. Sasa tumo katika kipindi hiki tukingojea kurudi kwa Kristo.

Daniel hakukiona kipindi cha Kanisa.

4. (Mstari wa 27) – mpinga kristo atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma 1(miaka 7).

Juma la 70 = miaka 7 bado haijazaa wakati ambao Mungu atashughulika na Israel peke yake. Huu ni wakati wa dhiki ya Yakobo.

Je! Wewe unajua kuwa muda tayari wa sisi kwenda mbinguni?

 


Prepared by; Rev. Joseph Marego Mob: +255754334640/ +255712498080

No comments:

Post a Comment

karibu kutoa maoni | your comments are welcomed