Sunday, June 24, 2012

UNAVYOTAKIWA UWE ILI UPOKEE HAJA/ MUUJIZA KUTOKA KWA MUNGU (Zab. 78:41, 42-48)

UTANGULIZI

Usirudi nyuma, halafu ukampa mpaka Mungu aliyetuzaa mara ya pili kwa kuleta wokovu kwa njia ya Yesu Kristo.

I. KOSA KUBWA WALILOLIFANYA
  • Wakarudi nyuma.
  • Wakampa mpaka Mungu.
  • Walisahau matendo na maajabu ambayo Mungu alikuwa ameyatenda kati ya baba yao ambao ni waanzilishi.
Hatupaswi kusahau matendo ya Mungu na miujiza iliyofanywa naye kuanzia A/ Kale hadi A/ Jipya ndani ya watumishi wake waaminifu.

II. JAMBO LA KUFANYA
  • Kuwa na uhusiano mzuri na Mungu.
  • Fanya uamuzi mzuri kubakia kwa kuwa mwaminifu kwa Mungu na kwa Agano lake na Ahadi zake hadi mwisho wako bila kumpa mpaka kwa kila jambo.

 UNATAKIWA:
i. Umwamini Mungu (Mk. 11:22).

ii. Usione shaka moyoni mwako (Mk. 11:23).

iii. Amini umepokea katika uwezo wa Yesu Kristo (Mt. 7:8a, 19:26). Usilolitaka limetoweshwa, tayari halipo tena kwako. Unalolitaka lipo mikononi mwako.

iv. Furahi kama utapata muujiza leo.
Furahi kama hutapata sasa (Flp. 4:4, 11-13)

v. Fahamu kwamba kuchelewa kwa Mungu kujibu maombi yako haimaanishi kukukatalia haja hizo.

Wakati mwingine Mungu analo kusudi kubwa katika mawazo yake kuonyesha utukufu wake (Yoh. 9:3, 11:4, 2Kor. 12:7-10)."TAMBUA KWAMBA KAMA WEWE UMEJITOA KIKAMILIFU" MUNGU HAWEZI KUKUACHA WALA KUKUSAHAU, ANAKUPENDA MNO KIASI KWAMBA AMEKUCHORA KATIKA VIGANJA VYA VYA MIKONO YAKE (Isa. 49:15-16, Zab. 121:1-2).


Imetayarishwa na
Rev. Joseph Marego.
Mob: +255754334640, 255712498080

Saturday, June 23, 2012

SIFA ZA WEMA WA MUNGU (Zab. 139:7-8)


UTANGULIZI

Tabia nyingi za Mungu wa kweli na hasa sifa, za wema wake zinafanana na za mwanadamu. Hata hivyo sifa zake zipo katika kiwango cha juu kuliko ilivyo kwetu.

Isisitizwe kwamba uwezo wetu wa kuweka katika matendo tabia hizi unahusiana na kuwa kwamba sisi tumeumbwa tatika mfano wa Mungu (Mzo. 1:26-27) kwa maeneo mengine, sisi tuko kama yeye na siyo yeye kama sisi.

1.Mungu ni mwema (Zab. 25:8, 106:1 Mk. 10:18) yote yaliyokuwa yameumbwa na Mungu tangu mwanzo yalikuwa mema, maendelezo ya asili yake mwenyewe. (Mzo. 1:4, 10, 12, 18, 21, 31). Anaendelea kuwa mwema katika uumbaji wake kwa kuutegemeza kwa niaba ya viumbe wake wengine wote (Zab 104:10-28, 145:9).

NB: Mungu ni mwema hasa kwa watu wake wamwitapo katika kweli (Zab. 145: 18-20)

2.Mungu ni upendo (1Yoh. 4:8). Upendo wake hauna ubinafsi ni upendo unaokumbatia dunia nzima ya mwanadamu mwenye dhambi (Yoh. 3:16, Rum. 5:8). Udhihirisho unaonekana kumtuma mwanaye pekee Yesu kuwafia wenye dhambi (1Yoh. 4:9-10).

3.Mungu ni wa huruma (2Fal. 13:23, Zab. 86:15, 111:4)

Kuwa na huruma maana yake ni kusikitika kwa makosa ya mtu mwingine apatayo, na kuwa na shauku ya kumsaidia.
Katika huruma yake kwa mwanadamu, Mungu anatoa msamaha na wokovu (Zab. 78:38).

Tahadhari: Hata hivyo uumilivu wa Mungu na msamaha visitumiwe vibaya, kwa kutotii kwa kudhamiria na kuasi. Kama tutaendelea kumhuzunisha kwa dhambi zetu, hatimaye atatuhukumu kwa ghadhabu yake kama alivyofanya kwa Israel (Ebr. 3:7-19).


4.Mungu ni mvumilivu na siyo mwepesi wa hasira (Kut. 34:6, Hes. 14:18, Rum. 2:4, 1Tim. 1:16).

Mungu kwa mara ya kwanza alionesha tabia yake katika bustani ya Edeni, baada ya Adamu na Hawa kutenda dhambi. Alikuwa na haki ya kukiharibu kizazi cha mwanadamu, lakini hakufanya hivyo (Mzo. 2: 16-17)

Mungu pia alikuwa mvumilivu katika siku za Nuhu wakati safina ilikuwa imejengwa (1Pet. 3:20). Bado Mungu anakivumilia kizazi chenye dhambi cha mwanadamu. Hatoi hukumu sasa hivi ya kuiangamiza dunia, kwasababu anangoja kwa uvumilivu ili kumpa kila mtu nafasi ya kutubu na kuokolewa (2Pet. 3:9).
5.Mungu ni mkweli (Kumb. 32:4, Zab. 31:5, Isa. 65:16, Yoh. 3:33)

Yesu alijiita mwenyewe ''kweli'' (Yoh. 14:6) na Roho anajulikana kama Roho wa kweli (Yoh. 14:17).

6.Mungu ni mwaminifu (Kut. 34:6, 7:9 Isa. 49:7, Ebr. 10:23).

Mungu hufanya yale yaliyofunuliwa katika Neno lake, ahadi zake na tahadhari (Hes. 14:32-33, 2Sam. 7:28, Ay.34:12, Mdo. 13:23, 32-33)

Uaminifu wa Mungu unaleta faraja kubwa kwa waumini

...................................................................inaendelea......................................................

Imetayarishwa na

Rev. Joseph Marego.

Mob: +255754334640, 255712498080 email: mkahaya@yahoo.co.uk

Tuesday, June 19, 2012

ARCHBISHOP WANTS TO CUT OFF FREEMASONS

The Independent - UK

The new Archbishop of Canterbury has said he believes Christianity and Freemasonry are "incompatible" and has refused to appoint clergymen to senior posts because they are members of the Brotherhood.

Dr Rowan Williams, who becomes head of the Church of England next month, told The Independent that he is not in favour of ministers being Masons because it is a "secret organisation" whose views are questionable.

He also voiced doubts in a letter to Hugh Sinclair, who has been investigating the Brotherhood: "I have real misgivings about the compatibility of Masonry and Christian profession ... I have resisted the appointment of known Masons to certain senior posts."

Dr Williams' comments will renew controversy about the Freemasons. In the past 50 years some of its most senior members have been in the Church's higher echelons, and there have been links between the two organisations for centuries. Thousands of leading clergymen and churchgoers are among its 350,000 British members.

The Rev Gregory Cameron, chaplain to Dr Williams, said: "He questions whether it's appropriate for Christian ministers to belong to secret organisations. He also has some anxiety about the spiritual content of Masonry."

A spokesman for the Archbishop said he was "worried about the ritual elements in Freemasonry – which some have seen as possibly Satanically inspired – and how that sits uneasily with Christian belief". He continued: "The other idea is that because they are a society, there could be a network that involves mutual back-scratching, which is something he would be greatly opposed to."

A spokesman for the Freemasons in England said: "As far as we are concerned, there is no incompatibility between Christianity and our organisation whatsoever."

The 'Satanic' Brotherhood with clergymen in its ranks

Freemasonry: Dr Rowan Williams reveals his concerns over a secret society he believes is incompatible with the Christian faith

By Jason Bennetto

15 November 2002

Freemasonry describes itself on its website as the "UK's largest secular, fraternal, and charitable organisation". So why does the new Archbishop of Canterbury think it is a secret society with dubious spiritual credentials?

And why does Dr Rowan Williams also believe that Church of England ministers should not belong to the Brotherhood, an organisation he describes as incompatible with Christianity?

His views will be greeted with astonishment by the significant number of senior clergymen and Christians who are members of the 350,000-strong Craft, who have organised a slick media campaign to counter bad publicity.

The Freemasons of England now have a website – www.freemasonry.net . The United Grand Lodge of England says that it is not a "secret society", but merely holds private meetings.

"Freemasonry does not try to replace religion or substitute for it. Freemasonry requires a belief in God and its principles are common to many of the world's great religions," it says.

"There are elements within certain churches who misunderstand Freemasonry and confuse secular rituals with religious liturgy."

It adds that many of its members are Anglicans and Catholics and would be "dismayed that the churches should attack Freemasonry".

But some observers believe that at the heart of the Craft – and known only to those who reach the highest levels – there is a sinister quasi-religion based on a composite Masonic God, known as Jah-Bul-On.

In his 1984 book The Brotherhood, Stephen Knight turned the spotlight on the inner workings of the Masons. "I have spoken to 57 long-standing Royal Arch Freemasons [one of the most senior groups], who have been happy to talk to me.All but four lost their composure when I said, 'What about Jah-Bul-On?'," he wrote.

A spokesman for Dr Williams said yesterday that many Christians believed that Jah-Bul-On was considered to refer to the "incarnation of Satan". He added that the Masons promised in the 1980s to drop any reference to Jah-Bul-On because of the offence it was causing.

In a letter to Hugh Sinclair, a man who for years has been investigating the Brotherhood, Dr Williams said: "I have real misgivings about the compatibility of Masonry and Christian profession." He later said he questioned whether it was "appropriate for Christian ministers to belong to secret organisations" and expressed "anxiety about the spiritual content of Masonry".

He also raised the issue of "back scratching" and the possible debt clergymen may feel towards fellow members of the Craft.

The relationship between Freemasons and the Catholic and Anglican churches has been a complex and at times a fraught one.

Dr Williams' spokesman said: "From the end of the 19th century a lot of Anglican clergy got involved in Freemasonry. In the 20th century a number of very senior clergymen were Masons. In the 1960s people started turning against the idea of secret societies and a number of Anglican ministers saw it as possibly Satanically inspired."

The influence of the Brotherhood within the Church of England has continued and the Freemasons acknowledge that many clergymen and Anglicans are members.

Leading Mason Church of England clergymen of the past include the former Archbishop of Canterbury Geoffrey Fisher, who headed the Church of England from 1945 to 1961. He held the senior post of Grand Chaplain for the United Grand Lodge of England.

Robert Milburn, the former Dean of Worcester, held the same senior Masonic post as the Archbishop.

John Habgood, the former Archbishop of York, told the General Synod that he believed Freemasonry was a "fairly harmless eccentricity" and later expressed the view that he did not see any conflict in being a Mason and a Christian.

In July 1987 the General Synod, the governing body of the Church of England, ducked the issue when bishops endorsed a report looking into whether being a Christian and a Freemason were compatible.

A working party concluded that Freemasons who belonged to the church did not think there was a problem, while non-Masons thought there were difficulties. The issue has not been debated since.

At one stage Catholics were banned from being Freemasons, but the two are no longer seen as incompatible providing Catholics belong to a British branch of the Masons.

Critics believe this is partly due to the influence of members of the Brotherhood within the Catholic church.


 

voxfux