Thursday, November 29, 2012

NYUMBA NA GARI LA MWIMBAJI WA MUZIKI WA INJILI NCHINI TANZANIA SAMSON KABATA VYETEKETEA KWA MOTO
Mwimbaji wa Muziki wa Injili nchini Samson Kabata, siku ya jana nyumba pamoja na gari yake vimeteketea kwa moto.Nikizungumza na Kabata amesema yeye alikuwa kazini ndipo akapigiwa simu na wapangaji wenzake nyumba inaungua pamoja na gari yake.Kwa mujibu wa Kabata anasema chanzo cha moto kimesababishwa na mpangaji wa jirani yake kuacha pasi ikiwa kwenye umeme kisha ikalipuka. Samson Kabata mwimbaji wa nyimbo za injili. 
Picha na habari kwa hisani ya blogu ya Unclejimmy Temu zimepatikana kutoka katika blogu ya Gospel Kitaa

Sunday, November 25, 2012

MPENDE MUNGU ILI UYAFIKIE MAFANIKIO YA MAISHA YAKO

RUM 8:28

UTANGULIZI
Ahadi hii ni kwa wale tu wampendao Mungu na wajinyenyekeshao kwake kwa njia ya imani katika Kristo (Zab. 37:17).

Mungu anafanya kazi na wale wampendao.

I. SIRI KUBWA YA MAFANIKIO YA MTU NI:
1. Kumpenda Mungu. 
Mungu anafanya kazi na watu manaompenda.
Wale wampendao ndiyo anafanya kazi nao.

Alifanya kazi na Petro ambaye hakusoma akawaacha wasomi makuhani. Miaka 40 kiwete hajawahi kuingia hekaluni akakutana na watu wanaompenda Mungu akapona; angali makuhani wasomi walikuwepo wasiweze kutumiwa kumponya wa huyo kiwete.

2. Ukimpenda- Utajulikana naye (1Kor. 8:3).

Hata kama serikali, balozi n.k. hawakujui lakini wewe unajulikana na Mungu.

Ukijulikana na Mungu matatizo yako yatakuwa bayana, hata kama unapitia mambo magumu, lakini unajulikana mbele zake.

II. UKIMPENDA MUNGU IKO SABABU (2Kor. 3:5-6)

Unatoshelezwa na Mungu.

Hautoshi wewe mwenyewe.

Hautoshi na elimu yako.

Hautoshi na nguvu zako, uwezo wako, Mungu ndiye aingilie kati ndipo utoshelevuwako utatosha.

“TUNATOSHELEZWA NA MUNGU TU”

Adui wakikufuata yeye anajitokeza adui- anakimbia.

“UKIMPENDA MUNGU YEYE ATAKUTOSHELEZA”

Siku zako zitazidishwa (Mit. 9:11).

Hata kama wachawi, wabaya watakutafuta, Baraka zaozitaongezwa; siku zitaongezwa.

Yakatae magonjwa yapeleke kwa wale wanaokuchukia. (Kumb. 7:15)

Utastawi (Zab. 72:7, 92:13b)

Atakuwa na amani (utulivu, uponyaji, uzima, furaha n.k.)

Utazaa matunda (Zab. 92:14)

Utakuwa na ubichi, Bwana atakubariki mpaka uzee wako.

Ibrahimu akiwa na kama miaka 90 ndiyo anazaa, miaka haijalishi mbele za Mungu. Usibabaike kwa miaka mingi kupita.

MUNGU TUNAYEMHUBIRI NI MUHIMU AFANYE MUUJIZA KATIKA UZEE

Tunaye atutimiziaye mambo yetu (MUNGU) “mwite” (Zab. 57:2). Hata kama afya yako imechukuliwa, elimu yako imechukuliwa- Mungu hajabadilika, kama aliokoa, anaokoasasa, kama aliponya ataponya sasa, atabariki.

Utanenepa (Neh. 9:23-25)

Bwana akutishie wenyejiwa nchi hiyo (unakofanya kazi, unakoishi) ndiyo maana wachawi, mapepo tunayatenda kama tupendavyo/ tutakavyo.

Nawe utawatenda wachawina wafuga majini kama utakavyo.

Wakala, wakashiba, wakanenepa. KUNENEPA NI MPANGO WA MUNGU. Bwana akupe kula na kushiba na kunenepa. Funga nzuri ni pale ambapo mtu ana chakula cha kutosha.

Ukimpenda Mungu, atakupa kula na kushiba, kunenepa.
“JIHOJI UNAMPENDA MUNGU?”

Prepared by; Rev. Joseph Marego Mob: +255754334640/ +255712498080

Wednesday, November 21, 2012

UTAKATIFU BINAFSI

JINSI YA KUPATA UTAKATIFU
(1Petro 1:15-16)

Neno “Utakatifu” maana yake halisi ni kutengwa ili utumike katika matumizi maalum ya Kimungu.

Utakatifu unahitaji mtu kutengwa kutoka katika ulimwengu wa kawaida kwenda katika ulimwengu wa utauwa.

I. HATUA TATU ZA UTAKATIFU

i. Hatua ya kwanza ni “Wokovu”

Kutengwa kwa nia ya Mungu (1Kor 1:2)

a) Wazo la “Mahali patakatifu” lilikuwa katika nia ya Mungu.

b) Wakristo wote wametengwa katika nia ya Mungu na ni Watakatifu.

c) Hatua ya kwanza ya Msingi katika Utakatifu wa mtu ni Wokovu kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo na ile Dhabihu aliyoitoa.

ii. Hatua ya pili ni “kujitoa”

Kutengwa kwa Mungu katika nia ya Mwamini (Rum. 12:1)

a) Bwana Yesu alitolewa katika nia ya wazazi wake.

b) Wakristo wote wanaweza kujitoa kikamilifu kwa Kristo.

c) Hatua ya pili ya Utakatifu wa mtu ni kuyatoa maisha yake kwa Mungu kwa njia ya shukrani kwa ajili ya upendo wake na rehema.

iii. Hatua ya tatu “kugeuzwa”

Muumini kujitenga kwa ajili ya Mungu katika maisha yake (2Tim. 2:19-22, Efeso 4:15)

a) Utakatifu halisi ni maisha ya kila siku ya kujitakasa mwenyewe kutoka katika dhambi na kutafuta haki.

b) Tafuta utakatifu pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi.

c) Hatua ya tatu ya Utakatifu ni kugeuzwa kwako na kufananishwa na Kristo kwa utiifu mkamilifu.


II. HATUA MUHIMU ILI KUPATA UTAKATIFU
(2Kor. 7:1)

SAFARI YA UTAKATIFU

1Yoh. 1:7-9
  1. Hatua ya kwanza   Wokovu (kuzaliwa)
  2. Hatua ya pili   Kujitoa (kukua)
  3. Hatua ya tatu    Kugeuzwa (kuimarika)
Hitimisho: Jitoe kikamilifu “Kuwa mtakatifu na ujiunge na wengine waliojitoa kuwa Watakatifu duniani kote”

Ukiwa Mtakatifu lazima Mungu atakuhudumia tofauti na mtu anayejichanganya. Utazijua haki zako na hautaonewa na shetani hata siku moja.
Prepared by; Rev. Joseph Marego Mob: +255754334640/ +255712498080

Thursday, November 15, 2012

TUUTAMBUE MUDA TULIONAO

TUUTAMBUE MUDA TULIONAO
Daniel 9:20-27

Juma 1 = miaka 7
1. (Mstari wa 24) – Majuma 70 ni hesabu ya unabii.

Kwa hesabu yetu juma moja ni sawa na miaka 7.

Kipindi cha miaka 7 kama kuna vipindi 70 na kila kipindi ni miaka 7 tunaweza kuandika hivi 70x7= 490 (miaka).

Majuma 70 (70x7 miaka) inahusu Waisraeli na Yerusalemu – watu wa Daniel na mji wake.

2. (Mstari wa 25) – Tangu kuwekwa amri ya kujengwa upya Yerusalem. Majuma 7 = miaka 49 ilianza na amri ya kujenga na kutengeneza Yerusalem chini ya Ezra na Nehemia. Walijenga hekalu, madhabahu na ukuta.

3. (Mstari wa 26) Majuma 62 = miaka 434 ilianza wakati wa kujenga ukuta wa Yerusalem, kujenga njia kuu na mahandaki (62x7 = 434) na kuendelea mpaka kusulubiwa kwa Kristo.

Mwisho wa majuma 69 unadhihirishia na kutokea kwa Masihi kama mkuu wa Israel.

Masihi anakatiliwa mbali – Kristo anasulubiwa mwishoni mwa Juma la 69.

Kati ya juma la 69 na 70 limeingiliwa na kipindi cha sasa na kanisa. Hii inafanya juma la 70 liwe bado liko mbele.

c. Baada ya miaka 483 (49 + 434) wakati wa maisha ya Taifa la Israel ulisimama.

d. Majira ya Mataifa waanza baada ya juma la 69. Sasa tumo katika kipindi hiki tukingojea kurudi kwa Kristo.

Daniel hakukiona kipindi cha Kanisa.

4. (Mstari wa 27) – mpinga kristo atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma 1(miaka 7).

Juma la 70 = miaka 7 bado haijazaa wakati ambao Mungu atashughulika na Israel peke yake. Huu ni wakati wa dhiki ya Yakobo.

Je! Wewe unajua kuwa muda tayari wa sisi kwenda mbinguni?

 


Prepared by; Rev. Joseph Marego Mob: +255754334640/ +255712498080

Tuesday, October 09, 2012

MAMBO YANAYOSABABISHA KUPOTEZA NGUVU ZA KIROHO/ MUNGU

Mdo. 1:8 – Nitapokea nguvu kutoka kwa Mungu.

Luka 4:1-3

1. Shughuli za kudunia

(Luka 8:14). Hizo zinamfanya mtu ashindwe kumtafuta Mungu kwa maombi na kuabudu. Shughuli za duniani haziishi. Ukilishughulisha nazo ili uzikomoe, zitakukomoa. Hizo ndizo zinazowarudisha watu nyuma.

Zinamsonga mtu anakosa ibada ndani ya moyo wake.

2. kutokutii

a) Neno la Mungu

b) Sauti ya Mungu – inasikika masikioni mwetu

c) Kutii mamlaka (za nyumbani n.k.) (Mwanzo 4:7-9)

3. kujiona bora kuliko wengine

 Mungu akimfanikisha mtu mwengine, anajiona bora zaidi. Mungu hana upendeleo, anawapenda watu wote.

 Katika mafanikio yoyote shetani hukufuatilia ili akuharibie.

 Kinachotakiwa ni kunyenyekea.

4. Kuabudu matatizo

 Yanaweza kukufanya uyaone kama Mungu. Kila unapoenda unawaza matatizo. Muweke Mungu ndani ya moyo wako, siyo matatizo tu.

NB: Mtu akipata mabaya na aombe siyo kuwaza matatizo

i) Neno ni taa

ii) Matatizo ni giza

(Waamuzi 16:15-19)

• Kinachotafutwa ni asili ya nguvu zako.

• Asili ya nguvu zile. Samsoni alipatikana bila kujijua

Shetani anambembeleza mtu aendelee na biashara hadi jioni na kupuuza kwenda kanisani.

Asili ya nguvu zetu ni:

i. Maombi

ii. Kusoma Neno la Mungu

iii. Kuhudhuria ibada

• Usimcheke Samsoni hata na wewe usipokuwa makini unaweza kudanganywa hivyo hivyo.

- Unaweza kulazwa usingizi magotini pa shetani na kuwekwa kwenye shughuli mpaka anakunyoa, kama hupo makini kumtumikia Bwana.

Umelazwa usingizi katika mambo gain?

Labda katika :

Uongo, masengenyo, uvivu, mafanikio, magomvi n.k.

Ukishalala tu, shetani analeta wembe ananyoa:

a) Maombi

b) Utoaji

c) Kuja ibadani

d) Kushuhudia n.k.

Samsoni alikuwa mwanadamu kama sisi.

JIKAGUE UMELAZWA KATIKA MAGOTI YA SHETANI KATIKA LIPI AU KWA NJIA ZIPI?

Angalia ulipolazwa magotini na shetani
 

Prepared by Rev. Joseph Marego.

Friday, September 21, 2012

GOD IS GOOD TO HE WHO ACCEPTS TO FEAR HIM (PSALMS 128:1-2)

Fearing God is to have fear (humble, be subjected to etc.) of Him.

• The Lord is prepared to meet with you and He meets with good deeds.

• The act of fearing Him is the act of Him to come to you and manifest His goodness in you.

I. THE RESULT OF FEARING GOD

1. The one who fears God will eat of the work of his hands.

• That’s why there is the gift of eating which is the tenth gift (Ecclesiastes 3:13)

• You will eat of the work of your hands, because God will see you, ”HE WILL RELEASE GOOD UPON YOU”

2. Your place will be good.

• God will keep working for you, even if there is bad situation in your street like epidemic diseases, witchcrafts etc. Lord will keep taking care of you and your neighbours will be amazed (Isaiah 3:10- tell the Born-again that they will be blessed). Blessed means righteous.

• When you walk, be confident and talk to yourself “I am blessed”, “I am not belonged to the wicked generation”

• When you depart from the wickedness, God invests to you His asset.

3. God will stand and fight for you

• When you fear God, He fights for you at the time of facing difficult circumstances (Psalms 68:1).

• Your victory is in the secret of fearing God. He sends angels to look after you.

“You are not alone when you fear God”

When you face trials, get to know that you are not alone “STAND FIRM IN THE MIDST OF TRIALS”

II. TWO TYPES OF SPITITUAL TESTS

1. The trials brought by the devil. When the devil brings trials, God comes and help us.

2. Temptations that you bring yourself. It is when you know the truth and go against it. Here you have to finish the rest by yourself.

• God does not work by chance, He works by purpose. He has the record of your life. Decide to be attached to the Lord.

“ASK YOURSELF, WHICH SIDE ARE YOU BELONGED TO?” Prepared by Joseph Marego +255754334640

Wednesday, September 12, 2012

TANZANIA GOSPEL (TG) BLOG INALAANI VIKALI MAUAJI YA DAUDI MWANGOSI

TG inaungana na watanzania wote kulaani vikali mauaji ya kikatili na kinyama ya mwanatasnia wa habari Daudi Mwangosi. Mwenyezi Mungu awape faraja familia ya marehemu na wafiwa wote. Bwana alitoa na Bwana ametwaa jina la Bwana lihimidiwe. Amen.

Tuesday, September 11, 2012

CHEREKO! CHEREKO

Bwana Ebanh na mkewe Linda (katikati) wakiwa kanisani Kimanga EAGT siku ya ndoa yao jumamosi tarehe 8 Septemba mwaka huu 2012.
Kwaya ya Jehova Singers ya Kimanga EAGT ikiimba siku ya tukio


Ebanh na mpambe wake wakitoka nje ya kanisa

Sunday, September 09, 2012

BIOGRAPHY OF BISHOP SYLVESTER SOSPETER GAMANYWA

Bishop Sylvester Gamanywa

Personal Historical Background

Full name: Sylvester Sospeter Gamanywa

Date of Birth: 6/6/1957

Place of Birth: Kanazi, Bukoba, Tanzania

Nationality: Tanzanian

Tribe: Mhaya

Marital Status: Married with four children


Education & Professional Background

2004-2005 M.A. Religion and State Relations, Trinity International University (Delaware, U.S.A)

2000-2005 M.A. Christian Leadership and Church Management, Trinity International University (Delaware, U.S.A)

1991-1994 B.A. Biblical Theology, Trinity International University (Delaware, U.S.A)

1989-1990 Diploma in Christian Relations/Journalism, Globe University-Dallas Texas U.S.A.

Church Leadership Experience
1. WAPO MISSION INTERNATIONAL (1990 TO DATE)
This is a Christian Society Registered in Tanzania as network for national and international churches and Organizations and does operate ministerial, Media and social programs as well as partnership with the Government in Public and Private Partnership agreements

Position
1. Founder and leader
2. National General Overseer

Responsibilities
1. Presiding national leadership board meetings
2. Monitoring Registered Trustees
3. Presiding National Conferences

2. BIBLICAL COUNSELING AND INTERCESSION CENTRE (1992 TO DATE)
This is one of the Mega-churches based in the city of Dar es Salaam with 4500 memberships founded and operating legally under WAPO MISSION INTERNATIONAL

Position:
1. Founder Bishop
2. Senior pastor

Responsibilities
1. Supervising 50 co-pastors and 400 cell-leaders
2. Leading Sunday services
3. Personal counseling for special cases


3. WAPO RADIO FM STATION (2002-TODATE)
This is a most listened Christian FM Radio station based in the city of Dar es Salaam with coverage of over 10 million people operating under WAPO MISSION INTRENATIONAL

Position
1. Founder leader
2. Editorial board chairman

Responsibilities
1. Supervising radio management team
2. Monitoring radio programs’ content and quality


4. MSEMAKWELI NATIONAL CHRISTIAN NEWSPAPER (1993-TODATE)
This is the first and largest National Christian newspaper registered in Tanzania and legally owned by WAPO MISSION INTERNATIONAL

Position
1. Founder leader
2. Editorial board chairman

Responsibilities
1. Supervising newspaper editorial management team
2. Sunday Columnist

Governmental Leadership Experience
1. TANZANIA COMMISSION FOR AIDS (2004-2007)
(This Commission is a governmental institution formed and supervised under the Prime Minister’s Office in order to coordinate HIV/AIDS national activities in which the Prime Minister appoints all commissioners)

Position
1. The Commissioner
2. National Christian Representative

Responsibilities
1. Attending the TACAIDS governing board meetings
2. Personal Advice to the Prime Minister
3. HIV/AIDS prevention campaigns activist

2. PRESIDENT MKAPA HIV/AIDS FOUNDATION (2006-TODATE)
(This foundation was formed by and for the former Tanzania President, His Excellence, William Benjamin Mkapa)

Position
1. The founder Trustee
2. National Christian Representative

Responsibilities
1. Attending the Foundation governing board meetings
2. Professional advice to the Settler (Former President)
3. HIV/AIDS prevention campaigns activist
3. THE YOUNG GENERATION MORALS RESTORATION PROGRAM (2010-2020)

This is a new program officiated by The Tanzania President, His Excellence Jakaya Mrisho Kikwete and is focused and committed to make sure the young generation is rescued from distractive behavior and become responsible generation for the nation

Position
Program founder

Responsibilities
1. Mobilizing church leaders and the government to support the Program
2. Organizing and conducting national youth seminars and conferences
3. Provision of Biblical counseling focused on the behavior change in society

Business Administration Experience
1. BSHG Consultants Ltd (2007-todate)

This is a consultancy company registered in Tanzania to provide business and management consultancy and promoting enterpreneuwaship for Small and Medium business projects in Tanzania. Everything can be found on its website address: www.bshgconsultants.com

Position
1. Founder Director
2. Chairman for Board of Directors

Responsibilities
1. Business and management consultancy
2. Coordination of business professionals in designing new business projects

2. TAN WASTE ENERGY LTD (2009-todate)
This is a newly registered company dedicated to partner with Tanzania government in MSW projects; including converting Solid Waste to Ethanol by using GPV technology. More details may be found on its website address: www.tanwasteenergy.com

Position
1. Founder Director
2. Chairman for Board of Directors

Responsibilities
1. Presiding national board meetings
2. Spokesman before the government
3. International representative

SPECIAL PUBLICATIONS
1. Biblia isemavyo kuhusu UKIMWI (1994)
(What does the Bible says about HIV/AIDS)

2. Kutenganisha dini na serikali (2000)
(Separation of Religion and State Affairs)

3. Wajibu wa Kanisa kwa waathirika wa UKIMWI (2004)

(The role of the church in caring for people living with HIV/AIDS)

4. Hatima ya Amani katika Tanzania (2005) (Destine for the peace in Tanzania)

5. Maadili kwa Kizazi Kipya (2010) (Morals for the young generation)

Signed SmSGamanywa Date: June 2011

SOURCE-(http://www.wapo.or.tz))

KNOW THE IMPORTANT CURE AGAINST ANXIETY (PHIL 4:6)

PRAYER IS AN IMPORTANT CURE AGAINST ANXIETY BECAUSE OF THE FOLLOWING:

• Through prayer we make our hope alive in the Lord faithfulness and surrender all our tragedies to Him who cares for us, (Math 6:25-34, 1Pet5:7 )

• God’s peace comes to safeguard our hearts and our minds (purpose, intention, aim etc) as a result of our communication with Jesus (Col 3:15, Phil 4:7)

• God empowers us so that we can do everything he intended of us (Phil 4:13; 3:20, Eph 3:16)

• We receive grace, mercy and help during the times of need (Heb 4:16)

• We are assured that in everything God works to bring good for us (Rom 8:28)

a) God brings good according to all the afflictions, trials and temptations, troubles and huddles, (Rom 8:29)

b) This promise is for all that love God and humble before Him through faith in Christ, (Exo 20:6, Deut 7:9, 1kor 2:9)

“RECEIVE YOUR CURE THAT IS FAITH RIGHT NOW”
Prepared by; Rev. Joseph Marego. Mob: +255754334640

Wednesday, September 05, 2012

KUWA MAKINI NA WAFANYAKAZI WA NDANI

"WATCH OUT THE DEVIL IS ALL AROUND TO SEEK WHOM HE MAY DEVOUR, AKIKUTA MLANGO UKO WAZI WILL DEFINITELY GET IN (JE WEWE NI MALANGO YAKE AU?) TO DO ALL WHAT HE HAS PLANNED TO DO WITHOUT BEING COUGHT, KESHENI MUOMBE, OMBENI KILA WAKATI BILA KUKOMA. MATHEW 7:7, 1 THES 51-7, 17-18:

GO THROUGH THE STORY NOW AS AM SURE IT WILL CHANGE YOUR LIFE IN ONE WAY OR ANOTHER!

As you may know I have twins Joseph & Magdalene; mimi na familia yangu tunaishi Tabata.

Tulikuwa na wasichana wawili wa kazi na mmoja aliondokaga akabaki mmoja; hivyo tukawa ktk harakati za kutafuta potential replacement ili wawe wawili.

Here comes the story part I.

Jana 21.08.2012 nlipotoka job, wife alinipa taarifa kuwa mdogo wangu wa kike (mwenye salon ya kike kimanga) alimpigia simu kuwa amepata msichana na atakuja nae home jioni akifunga saluni.

Ikabidi nimpigie simu mdogo wangu ili anipe full information.

Mdogo wangu akanimbia majira ya jioni uyo msichana alifika Saluni kwake akidai anatafuta kazi za ndani. Uyo msichana akasema yeye alikuwa anfanya kazi morogoro but ametoroka kwani alikuwa anateswa na mama mwenye nyumba.uyo msichana akizidi kuongeza kuwa yeye hana mawasiliano ya ndugu yeyote ila baba yake anaishi Mwanza but hamjui mama yake. Basi mdogo wangu akamuonea huruma akamkaribisha saluni ilia je nae home jioni na nifanye nae mahojiano ya kina.

Jana majira ya saa 3 usiku baada ya wao kurejea home na kula chakula ikabidi nianze kumhoji yule binti.

Akanitajia jina lake na umri wake 15yrs, na nia yake ni kufanya kazi za ndani na akipata pesa ataenda kwao kusalimia then angerudi tena kuendelea na kazi yake. Ni binti mdogo na nilitamani kumsaidia.

Baada ya kupata maelezo kutoka kwake; nilimuambia kwa sababu hatumfahamu ni lazima tukatoe report kwa balozi/mjumbe kabla hajaenda kulala na alikubali. Nikaenda kwa mjumbe akawa ameshalala; ikabidi nimwambie wife kesho asubuhi (yaani leo) wakiamka waende kwa balozi/mjumbe kutoa taarifa na kuandikishana.

Leo asubuhi najiandaa kwenda kazini; kumbe yule binti ametoroka mapema asubuhi after mlango na geti kufunguliwa. Majirani wakasema walimuona katoka na viatu mkononi wakazani anaenda kutupa taka coz alikuwa anafagiafagia nje. Kuangalia vitu sebuleni na chumbani kwa kina dada ikaonekana everything is OK. Basi nikamwambia mdogo wangu na kijana flani wa jirani wamfuatilie then mimi nikaondoka zangu kuelekea job.

Here comes the story part II.

Majira ya saa 4 asubuhi nikiwa job nilimpigia simu mdogo wangu anitaarifu yaliyojiri:

Akaniambia yule binti walimuona na akakimbilia nursery school flani karibia na Barakuda na kwa msaada wa raia wengine walimkamata. Walimpiga kidogo na kumsachi. Walimkuta na elfu 90 na alikiri kuwa aliziiba katika wallet ya mdogo wangu.

Ikabidi mdogo wangu achukue bodaboda wakaenda nae hadi saluni kwake Kimanga ili akamhoji zaidi. Yule binti akasema kuwa alitudanganya hajatokea Morogoro but anaishi na bibi yake Mbagala na ule ndo mchezo wake yeye na bibi yake.

Akasema kuwa bibi yake ni mchawi na huwa anamtuma kwa nyumba za watu kwa mbinu ya kuomba kazi but baadae wanaiba na kuchukua watoto wadogo kimazingara. Akaongeza kuwa hao watoto wadogo huwa wanawachukua misukule na wengine wakiwa wakubwa wanatumwa kama alivyotumwa yeye.

Yote hayo aliyasema bila woga huku watu wakiwa wamemzunguka pale saluni. Akasema kuwa jana alipoingia getini bibi yake alikuja kimazingara but ghafla macho yake yalianza kumuwasha na hakuwa na amani. Kuona vile bibi ake akaondoka.

Ilipofika muda wa kulala alienda kuoga but aliporudi chumbani alimkuta mdogo wangu anasali ndipo alipigwa na miale ya blue na nyekundu akakimbia kurudi sebuleni. Aliporudi sebuleni alimkuta wife anachek TV nae wife akashtuka kumuona yule binti hana amani.

Baade yule binti akaenda kulala ndipo wife akachukua maji ya Baraka akanyunyiza pale mlangoni na sebuleni kisha akaenda kulala. Yule binti akazidi kuelezea kuwa usiku hakulala kwani aliteseka sana na kuweweseka na bibi ake alipokuja kimazingara hawakuweza kuchukua watoto ikabidi aondoke na kumuacha yule binti kwani alikuwa kaishiwa nguvu. Akasema tangu aanze iyo kazi hajawahi kukamatwa na akmeshangaa sisi tumeweza kumkamata na kueleza siri zake. Akasema bibi yake alimjia kimazingara na akamwambia asirudi kwake kwani ametoa siri. Alionesha chale alizochanjwa na bibi yake kama kinga na alipokuwa anapigwa hakusikia maumivu yoyote.

Alielezea mambo mengi ambayo mdogo wangu hakuweza kunielezea katika simu kwani nae alikuwa anatetemeka kutoamini yaliyokuwa yanatokea. Walimuachia akaondoka zake. I felt so sorry for my twins but I thank GOD wamebaki salama.

Tuwe makini sana na wasichana wa kazi ndugu zangu; you may share it to your relatives and beloved."


By GK
Hii ni email ambayo nimetumiwa na mfanyakazi mwenzangu, ila majina yamebadilishwa kwa ajili ya privacy..

Sunday, August 26, 2012

WAITING FOR GOD'S APPROPRIATE TIME FOR MEETING OUR NEEDS (2KINGS 20:5)

The Word of God that Hezekiah must prepare himself for death and Hezekiah's prayers to God (Verse 2) has relevance to our relationship with God.

1. All things that God utters about future life is no a must that they will not change. Servant of God, when we face disasters, we can still have absolute faith that God is concerned about what facing us, He is merciful and concerned with us when we face trials in our lives.

2. Our prayers touch God, His purpose and his ways of implementing his plans. Therefore, what happens inour lives is determined by God's plans as well as our prayers.

We must always keep scriptural influence that prayers change the status core (2Kings 20:4-7, 2Kings 21:29, Eze 33:13-16, James 5:14-15 )

God talked during the day of his trial, but He didn't talk because of the hurdles of the trial/ problems that a person has (2Kings 20:1)

You might find yourself faced by the voice beside and think that is the LORD'S appropriate time for the fulfillment of his promise to you, but still you will find yourself fulfilling the prophecy by yourself before the God's appointed hour.

For example: The blessings of Abraham (Gen. 15:2,4. 16:1-2)

ABRAHAM HAD TO WAIT FOR THE LORD'S APPIONTED TIME " OUR GOD STILL CAN WHAT DO YOU THINK ABOUT YOUR STATUS/ CONDITION? BELIEVE THAT OUR GOD STILL CAN DO"


 

prepared by Rev. Joseph Marego: +255754334640, +255712498080

Thursday, August 23, 2012

WHAT MAKES GOD TO HEAL AND FORGIVE IS WITHIN YOUR REACH (2 CHRONICLES 7:14)

God's judgement upon his people when values fall, spiritual matters are neglected and conformity to the manners of this world takes place; infertility and stripes occur (verse 13)

THE FOLLOWING ARE FOUR CONDITIONS FOR AWAKENING AND RESTORATION OF SPIRITUAL LIFE FOR GOD'S DELIBERATE PURPOSE AND BLESSINGS TO HIS PEOPLE (Acts 3:19)

1. "They will humble themselves"- God's people must realize their defeat, must regret for their faults and rededicate themselves in doing God's will.

If the person humbles himself before God and His Word, that person recognizes his worth spiritually (2chronicles 11:16, 15:12-13, 15, Psalms 51:17, Mathew 5;3)

2."Praying"- God's people must pray diligently. For the sake of mercy, they must directly depend on him and believe in his intervention. Prayers must be real and consistent until God answers from the heaven.

"Seeking the face of God"- God's people must seek him diligently and desire his presence and not trying diverge from the problems. (2Chronicles 19:13, 1Chronicles 16:11, Isaiah 55:6-7)

4. To "Turn from their wicked ways"- God's people must repent and leave all the iniquities that that make God sad. They must not agree to conform to the manner of this world so that they approach to God for mercy, forgiveness and sanctification (2Chronicles 29:6-11, 2Kings 17:13,Zechariah 1:4, Hebrews 4:16)Prepared by Rev. Joseph Marego +255754334640, +255712498080

Wednesday, August 15, 2012

DON MOEN LEADS TANZANIANS IN PRAISE AND WORSHIP OVER THE WEEKEND 11TH - 12TH AUGUST

Don Moen performing in the Love Tanzania Festival
I appreciate this man of God when comes to playing keyboard
When Don Moen was singing I felt the God's power moving around
He left the keyboard and continued singing the songs full of God's annointing at Jangwani grounds in Dar es salaam
The weekend was very nice and the first one of its kind. The songs like Thank You Lord and the other one sang in English and Spanish inspired people a lot
The Man of God proves that he can play more than one musical instrument
Ombeni Kibatala the recent graduate from University of Dodoma was there witnessing Don Moen and other singers
Mr. Azizi the former President of Born-again Christian Students' union in Tanzania (CASFETA) was there in the concert.
Mr. Azizi following the Love Tanzania Festival Concert, the first concert of its kind in the country
Also Festus, the author of this blog was there
witnessing the God's power moving around in the concert
People following a lady from USA, Nicole singing
On sunday people stayed until late hours to see the man of God, Don Moen who was the last singer to appear on the stage

Thursday, August 02, 2012

THE GOD'S PROMISE TO US (HEBREWS 4:1-7)

The time we have now is the time of walking with God.

We Bornagains are the only people who walk in the principle of life (Fil. 1:21). The reliable network and trusted one is only salvation (Ef. 2:8)

I. TO RECEIVE THE GOD'S PROMISE YOU NEED TO DO THE FOLLOWING

To prosper spiritually (3 John 1:2)

To depart from wickedness (To live the victory life) (Prov. 28:13, Deut. 28:15-22, 27-28, 66-67)

To live according to the Word of God. (Ps. 119:105)

II. SURRENDER YOUR HEART TO JESUS

When you worship, your heart is incurbated by Jesus (John 14:21). The Spiritual and Bornagain people obey the Word of God.

Ask yourself "am I obedient to God?"

"Is my life acceptable before the God?"

"Am I not lazy in the God's ministry? "

ASK GOD TO RENEW YOURSELF.


Prepared by: Rev. Joseph Marego +255754334640, mkahaya@yahoo.co.uk

Thursday, July 19, 2012

AJALI YA MV STARGATE AU SKAGIT ZANZIBAR TAREHE 18 JULAI 2012. TUOMBE ROHO YA AJALI ISHINDWE KATIKA NCHI ZETU

MARITIME ACCIDENT IN ZANZIBAR HITS THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA.
Blog yetu ya Tanzania Gospel inaungana na Watanzania kuwapa pole wote waliofikwa na mkasa wa meli ya MV stargate iliyopinduka huko Zanzibar tarehe 19 Julai 2012 . Mungu awape ahueni majeruhi wote. Tukumbuke kuwaombea wote waliopoteza mali, ndugu na jamaa.
Askari wakishirikiana na raia katika harakati za uokoaji katika ajali ya MV Stargate Zanzibar. Watu 100 wanasadikiwa kupoteza maisha katika ajali hiyo. Kutokana na ajali zinazotokea hapa nchini tunatakiwa kuomba sana kuifunga hii roho ya ajali. Meli hiyo ilikuwa na abiria wapatao 280 ambapo abiria 250 walikuwa watu wazima na watoto 30. Watu walionusurika katika ajali hiyo ni abiria wapatao 150.
Prukushani bado zinaendelea huko visiwani Zanzibar ambapo kumegubikwa na wimbi zito la majonzi baada ya meli ya MV Stargate kuzama. Inaelezwa kuwa ajali hiyo ilitokea kwenye kisiwa cha Chumbe kilometa chache kutoka Zanzibar. Meli hiyo ilienda mrama mida ya saa saba mchana na nusu saa baadaye kuzama.
Bado mambo ni magumu huko Zanzibar, ikiwa ni miezi kumi tangu ajali ya spice islanders kutokea. Mzungu mmoja aripotiwa kufa katika ajali ya meli hiyo. Pamoja na kufanya maombi, disaster preparedness ni muhimu sana katika usafiri wa majini. Inafaa kabla ya meli kutoa nanga abiria wafahamishwe kuhusu matumizi ya "life jackets" na maboya ili kupunguza madhara yanayoweza kutokea kwa abiria pindi ajali inapotokea.
Hii ni Google Map inayoonesha Zanzibar ikiwa upande wa kulia wa picha ambapo meli ilizama ambayo ni mali ya mfanyabiashara Saidi Mbuzi. Idara ya hali ya hewa inashauriwa kutoa taarifa za mapema kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Siku meli inazama kulikuwa na upepo mkali sana ambao ulisababisha meli kupinduka katika bahari ya hindi. Kama tahadhari zitakuwa zinatolewa mara kwa mara na idara ya hali ya hewa, tunaweza kudhibiti baadhi ya haya majanga yakiwemo ya mafuriko katika nchi zetu.Kama una habari yeyote hususan inayohusu injili inakaribishwa tuma email: mkahaya@yahoo.co.uk ikiwa na subject "tanzania gospel blog" sms tu: +255717250805. Ubarikiwe!

source: VOA, google,redio,tv,internet n.k.

Thursday, July 12, 2012

THE HISTORY OF BISHOP KULOLA | HISTORIA YA ASKOFU KULOLA


MOSES KULOLA TELLS HIS STORY
Moses Kulola, born in June 1928, in a family of ten children and five are still alive, registered for my first school in 1939 called Ligsha Sukuma a mission school and after Ligsha, I enrolled for the institute of Archtchture in 1949. I was baptised in 1950 in the AIM Church Makongoro.

Married to Elizabeth with 10 offsprings where seven are still alive.Begun missionary work in 1950 eventhough i was called upon in 1949 just after my baptism.

In 1959 i was enrolled on government work which i did to preach the gospel in towns and villages being a government employee. My great service to my country came to an end in 1962, where i compeletely dedicated my power, body and soul. In 1964 i enrolled in the theological college and 1966 i qualified with a diploma.

I didnt just stop there with education as i continued with correspondenced studies which accredited to my so many certificates accross the world.

ServiceI worked for two years as Pastor before becoming a Pentacostal believer that is 1961 to 1962, worked in TACR church 1966 till 1991 where i begun decided to started the Evangelistic assemblies of God.EAGT has succeded to growth at a great pace in Tanzania, Zambia, Malawi and tantamounting to a total of not less than 4000 churches in a range of big and small and I Moses Kulola being the bishop of the four thousand churches, Assistant Bishop Mwaisabila.

Running four thousand churches has never been a simple that is why the division has been done of about 34 provinces of operation and five zones for simplifying work and every county and Zone has its own Overseer.

Sunday, June 24, 2012

UNAVYOTAKIWA UWE ILI UPOKEE HAJA/ MUUJIZA KUTOKA KWA MUNGU (Zab. 78:41, 42-48)

UTANGULIZI

Usirudi nyuma, halafu ukampa mpaka Mungu aliyetuzaa mara ya pili kwa kuleta wokovu kwa njia ya Yesu Kristo.

I. KOSA KUBWA WALILOLIFANYA
  • Wakarudi nyuma.
  • Wakampa mpaka Mungu.
  • Walisahau matendo na maajabu ambayo Mungu alikuwa ameyatenda kati ya baba yao ambao ni waanzilishi.
Hatupaswi kusahau matendo ya Mungu na miujiza iliyofanywa naye kuanzia A/ Kale hadi A/ Jipya ndani ya watumishi wake waaminifu.

II. JAMBO LA KUFANYA
  • Kuwa na uhusiano mzuri na Mungu.
  • Fanya uamuzi mzuri kubakia kwa kuwa mwaminifu kwa Mungu na kwa Agano lake na Ahadi zake hadi mwisho wako bila kumpa mpaka kwa kila jambo.

 UNATAKIWA:
i. Umwamini Mungu (Mk. 11:22).

ii. Usione shaka moyoni mwako (Mk. 11:23).

iii. Amini umepokea katika uwezo wa Yesu Kristo (Mt. 7:8a, 19:26). Usilolitaka limetoweshwa, tayari halipo tena kwako. Unalolitaka lipo mikononi mwako.

iv. Furahi kama utapata muujiza leo.
Furahi kama hutapata sasa (Flp. 4:4, 11-13)

v. Fahamu kwamba kuchelewa kwa Mungu kujibu maombi yako haimaanishi kukukatalia haja hizo.

Wakati mwingine Mungu analo kusudi kubwa katika mawazo yake kuonyesha utukufu wake (Yoh. 9:3, 11:4, 2Kor. 12:7-10)."TAMBUA KWAMBA KAMA WEWE UMEJITOA KIKAMILIFU" MUNGU HAWEZI KUKUACHA WALA KUKUSAHAU, ANAKUPENDA MNO KIASI KWAMBA AMEKUCHORA KATIKA VIGANJA VYA VYA MIKONO YAKE (Isa. 49:15-16, Zab. 121:1-2).


Imetayarishwa na
Rev. Joseph Marego.
Mob: +255754334640, 255712498080

Saturday, June 23, 2012

SIFA ZA WEMA WA MUNGU (Zab. 139:7-8)


UTANGULIZI

Tabia nyingi za Mungu wa kweli na hasa sifa, za wema wake zinafanana na za mwanadamu. Hata hivyo sifa zake zipo katika kiwango cha juu kuliko ilivyo kwetu.

Isisitizwe kwamba uwezo wetu wa kuweka katika matendo tabia hizi unahusiana na kuwa kwamba sisi tumeumbwa tatika mfano wa Mungu (Mzo. 1:26-27) kwa maeneo mengine, sisi tuko kama yeye na siyo yeye kama sisi.

1.Mungu ni mwema (Zab. 25:8, 106:1 Mk. 10:18) yote yaliyokuwa yameumbwa na Mungu tangu mwanzo yalikuwa mema, maendelezo ya asili yake mwenyewe. (Mzo. 1:4, 10, 12, 18, 21, 31). Anaendelea kuwa mwema katika uumbaji wake kwa kuutegemeza kwa niaba ya viumbe wake wengine wote (Zab 104:10-28, 145:9).

NB: Mungu ni mwema hasa kwa watu wake wamwitapo katika kweli (Zab. 145: 18-20)

2.Mungu ni upendo (1Yoh. 4:8). Upendo wake hauna ubinafsi ni upendo unaokumbatia dunia nzima ya mwanadamu mwenye dhambi (Yoh. 3:16, Rum. 5:8). Udhihirisho unaonekana kumtuma mwanaye pekee Yesu kuwafia wenye dhambi (1Yoh. 4:9-10).

3.Mungu ni wa huruma (2Fal. 13:23, Zab. 86:15, 111:4)

Kuwa na huruma maana yake ni kusikitika kwa makosa ya mtu mwingine apatayo, na kuwa na shauku ya kumsaidia.
Katika huruma yake kwa mwanadamu, Mungu anatoa msamaha na wokovu (Zab. 78:38).

Tahadhari: Hata hivyo uumilivu wa Mungu na msamaha visitumiwe vibaya, kwa kutotii kwa kudhamiria na kuasi. Kama tutaendelea kumhuzunisha kwa dhambi zetu, hatimaye atatuhukumu kwa ghadhabu yake kama alivyofanya kwa Israel (Ebr. 3:7-19).


4.Mungu ni mvumilivu na siyo mwepesi wa hasira (Kut. 34:6, Hes. 14:18, Rum. 2:4, 1Tim. 1:16).

Mungu kwa mara ya kwanza alionesha tabia yake katika bustani ya Edeni, baada ya Adamu na Hawa kutenda dhambi. Alikuwa na haki ya kukiharibu kizazi cha mwanadamu, lakini hakufanya hivyo (Mzo. 2: 16-17)

Mungu pia alikuwa mvumilivu katika siku za Nuhu wakati safina ilikuwa imejengwa (1Pet. 3:20). Bado Mungu anakivumilia kizazi chenye dhambi cha mwanadamu. Hatoi hukumu sasa hivi ya kuiangamiza dunia, kwasababu anangoja kwa uvumilivu ili kumpa kila mtu nafasi ya kutubu na kuokolewa (2Pet. 3:9).
5.Mungu ni mkweli (Kumb. 32:4, Zab. 31:5, Isa. 65:16, Yoh. 3:33)

Yesu alijiita mwenyewe ''kweli'' (Yoh. 14:6) na Roho anajulikana kama Roho wa kweli (Yoh. 14:17).

6.Mungu ni mwaminifu (Kut. 34:6, 7:9 Isa. 49:7, Ebr. 10:23).

Mungu hufanya yale yaliyofunuliwa katika Neno lake, ahadi zake na tahadhari (Hes. 14:32-33, 2Sam. 7:28, Ay.34:12, Mdo. 13:23, 32-33)

Uaminifu wa Mungu unaleta faraja kubwa kwa waumini

...................................................................inaendelea......................................................

Imetayarishwa na

Rev. Joseph Marego.

Mob: +255754334640, 255712498080 email: mkahaya@yahoo.co.uk

Tuesday, June 19, 2012

ARCHBISHOP WANTS TO CUT OFF FREEMASONS

The Independent - UK

The new Archbishop of Canterbury has said he believes Christianity and Freemasonry are "incompatible" and has refused to appoint clergymen to senior posts because they are members of the Brotherhood.

Dr Rowan Williams, who becomes head of the Church of England next month, told The Independent that he is not in favour of ministers being Masons because it is a "secret organisation" whose views are questionable.

He also voiced doubts in a letter to Hugh Sinclair, who has been investigating the Brotherhood: "I have real misgivings about the compatibility of Masonry and Christian profession ... I have resisted the appointment of known Masons to certain senior posts."

Dr Williams' comments will renew controversy about the Freemasons. In the past 50 years some of its most senior members have been in the Church's higher echelons, and there have been links between the two organisations for centuries. Thousands of leading clergymen and churchgoers are among its 350,000 British members.

The Rev Gregory Cameron, chaplain to Dr Williams, said: "He questions whether it's appropriate for Christian ministers to belong to secret organisations. He also has some anxiety about the spiritual content of Masonry."

A spokesman for the Archbishop said he was "worried about the ritual elements in Freemasonry – which some have seen as possibly Satanically inspired – and how that sits uneasily with Christian belief". He continued: "The other idea is that because they are a society, there could be a network that involves mutual back-scratching, which is something he would be greatly opposed to."

A spokesman for the Freemasons in England said: "As far as we are concerned, there is no incompatibility between Christianity and our organisation whatsoever."

The 'Satanic' Brotherhood with clergymen in its ranks

Freemasonry: Dr Rowan Williams reveals his concerns over a secret society he believes is incompatible with the Christian faith

By Jason Bennetto

15 November 2002

Freemasonry describes itself on its website as the "UK's largest secular, fraternal, and charitable organisation". So why does the new Archbishop of Canterbury think it is a secret society with dubious spiritual credentials?

And why does Dr Rowan Williams also believe that Church of England ministers should not belong to the Brotherhood, an organisation he describes as incompatible with Christianity?

His views will be greeted with astonishment by the significant number of senior clergymen and Christians who are members of the 350,000-strong Craft, who have organised a slick media campaign to counter bad publicity.

The Freemasons of England now have a website – www.freemasonry.net . The United Grand Lodge of England says that it is not a "secret society", but merely holds private meetings.

"Freemasonry does not try to replace religion or substitute for it. Freemasonry requires a belief in God and its principles are common to many of the world's great religions," it says.

"There are elements within certain churches who misunderstand Freemasonry and confuse secular rituals with religious liturgy."

It adds that many of its members are Anglicans and Catholics and would be "dismayed that the churches should attack Freemasonry".

But some observers believe that at the heart of the Craft – and known only to those who reach the highest levels – there is a sinister quasi-religion based on a composite Masonic God, known as Jah-Bul-On.

In his 1984 book The Brotherhood, Stephen Knight turned the spotlight on the inner workings of the Masons. "I have spoken to 57 long-standing Royal Arch Freemasons [one of the most senior groups], who have been happy to talk to me.All but four lost their composure when I said, 'What about Jah-Bul-On?'," he wrote.

A spokesman for Dr Williams said yesterday that many Christians believed that Jah-Bul-On was considered to refer to the "incarnation of Satan". He added that the Masons promised in the 1980s to drop any reference to Jah-Bul-On because of the offence it was causing.

In a letter to Hugh Sinclair, a man who for years has been investigating the Brotherhood, Dr Williams said: "I have real misgivings about the compatibility of Masonry and Christian profession." He later said he questioned whether it was "appropriate for Christian ministers to belong to secret organisations" and expressed "anxiety about the spiritual content of Masonry".

He also raised the issue of "back scratching" and the possible debt clergymen may feel towards fellow members of the Craft.

The relationship between Freemasons and the Catholic and Anglican churches has been a complex and at times a fraught one.

Dr Williams' spokesman said: "From the end of the 19th century a lot of Anglican clergy got involved in Freemasonry. In the 20th century a number of very senior clergymen were Masons. In the 1960s people started turning against the idea of secret societies and a number of Anglican ministers saw it as possibly Satanically inspired."

The influence of the Brotherhood within the Church of England has continued and the Freemasons acknowledge that many clergymen and Anglicans are members.

Leading Mason Church of England clergymen of the past include the former Archbishop of Canterbury Geoffrey Fisher, who headed the Church of England from 1945 to 1961. He held the senior post of Grand Chaplain for the United Grand Lodge of England.

Robert Milburn, the former Dean of Worcester, held the same senior Masonic post as the Archbishop.

John Habgood, the former Archbishop of York, told the General Synod that he believed Freemasonry was a "fairly harmless eccentricity" and later expressed the view that he did not see any conflict in being a Mason and a Christian.

In July 1987 the General Synod, the governing body of the Church of England, ducked the issue when bishops endorsed a report looking into whether being a Christian and a Freemason were compatible.

A working party concluded that Freemasons who belonged to the church did not think there was a problem, while non-Masons thought there were difficulties. The issue has not been debated since.

At one stage Catholics were banned from being Freemasons, but the two are no longer seen as incompatible providing Catholics belong to a British branch of the Masons.

Critics believe this is partly due to the influence of members of the Brotherhood within the Catholic church.


 

voxfux

Saturday, May 26, 2012

UNTOLD STORY OF A MYSTERY PROPHET TB JOSHUA

Prophet T. B. (Temitope Balogun) Joshua needs no introduction. Everybody has his or her reason for liking or hating the controversial founder of The Synagogue, Church Of All Nations, a Christian ministry with a growing fanatical following. T.B. Joshua, the religious leader whom many evangelical church leaders would not want to be associated with, because they believe he should not be in the fold of real born again Christians.

Of recent, Prophet Joshua has been the butt of renunciations and denunciations by some leading men of God in Nigeria, who questioned his authority and his authenticity as a man of God. Without any doubt, Joshua is an enigma wrapped in controversy. And it was our desire to unwrap this enigma that took us to The Synagogue, tucked away around the Ejigbo and Egbe axis of Lagos.

There we found a huge, unique Cathedral, the type that has not been seen anywhere in the world. Even the legendary King Solomon would marvel at this Temple of God, built by Nigerians, “under the inspiration of God” as we were told.
TB Joshua - I know what it is to be in want
On our journey of discovery, our family members and even our colleagues were worried about our going to interview T.B. Joshua. So much was their worry that they had to fast and support us with prayers and spiritual “casting and binding.” To them, it was like entering a spiritual lion’s den. But we were not deterred. After all, journalism is all about adventure. It is about venturing into the unknown and to report it.

There to welcome us at The Synagogue on Wednesday last week was a Briton, who serves as the church’s public relations officer. There were so many white faces everywhere, giving backing to the claim that it is an international church. The young man took us on an excursion inside the church that looked like a huge Roman amphitheatre with pews, carpets, altar and audio-visual facilities that combine to give a colourful and mystical ambience to the church. We visited the church’s Emmanuel TV studio, which broadcasts religious programmes around the world. There were all kinds of studio – for recording and making CDs, audio studios and photo studios. In every studio you saw workers behind computers busy editing films or whatever.

After the tour, we were made to watch a short documentary featuring the newly elected President of Ghana paying tribute to God and to T.B. Joshua for helping him to win the election in Ghana. For 30 minutes or more, we watched the Ghanaian President, Prof. Attah-Mills, worshipping at The Synagogue and even going to the altar to share his testimony about how God used T.B. Joshua to make him win the election in Ghana. He told the congregation about how accurately Joshua prophesied that there would be a tie in the Ghanaian election that would drag into January, but eventually he would win. And he won.

Around Joshua’s living room were pictures of Presidents, heads of state, who either met the prophet or came to worship in The Synagogue. There is the picture of General Andre Kolingba, former President of the Central African Republic (who visited in 2003), Frederick Chiluba, former President of Zambia (who visited in 2001), Prof Pascal Lissouba, former President of Democratic Republic of Congo (who visited in 2006), and Sir Orville Turnquest, former Governor General of The Bahamas whom Joshua visited in 2001. Then there is Omar Bongo, the President of Gabon who visited The Synagogue in 2008.

After an hour of the preliminaries, T.B. Joshua sauntered in to welcome us. He was dressed casually in a T-shirt and shorts. He looked amiable. As we started the interview, he grabbed the tape recorder from us and spoke into it directly as we fired our questions at him. It was his own way of ensuring clarity in recording. Our approach was to get something biographical or autobiographical. This is Prophet T.B. Joshua’s memoirs, in his own words, with a little editing here and there. T.B. Joshua, as you have never heard or read anywhere.

Successful people don’t just drift to the top. It takes focus, personal discipline and perseverance to reach the top. As we know, there is what we call man’s natural gift and the supernatural gift of God. This church is the outcome of the supernatural gift of God. Man’s natural gift is a gift one can begin to boast of, telling you how it all happened. The work of breakthrough is not our work. It is our faith. The work of breakthrough is God’s work. All what you are seeing now is God’s work. If it is to be man’s natural gift, then one can begin to say this is how I achieved it; this is how I came about it. Up till now, I look at The Synagogue edifice and ask myself: how did it happen? God just wanted someone to do all these things and He sent me to do it. It is not my work, but the work of God. So let no man boast. All boasting is excluded. The Bible says, there is no room for man boasting of his own ability or power. So glory be to God.

‘My Father’
Every success story started from somewhere. I was brought up from a Christian home. My father’s name is Kolawole Balogun. He was a Christian. He was a farmer who was also the secretary to St. Steven’s church in our village. When the white people came to our village, he served as a translator. He was translating English into Yoruba. He was an educated man. He lived with the white people as well as serving as church secretary. I cannot say much about my father because he died when I was a small boy. I know that he loved me a lot. I was his pet. I was the one who suffered most from the effect of his death. Being the last born, anywhere he is going, he would take me along. He would carry me to the church. As a little boy, I would be running inside the church. I would jump from the choir to the catechist’s table.

Some people used to rumour that my father was a Muslim. I don’t know where they got that from. My father was a Christian and I am a Christian. When I was very small, I could recall him taking me to church regularly. As a kid attending primary school, my dad would make me to stay after school with a Catholic priest whose house was at the back of the church. I did all the normal things kids do, like running around and playing football.

When my father died, my mum’s brother who became the father figure to me was a Muslim. That does not make me a Muslim. I was brought up in a Christian home. And right from childhood, I was passionate about the Bible. Right from primary school, I was well versed in Bible knowledge. It was my favourite subject and I excelled in it. As a primary six kid, I read the New Testament twice. In my secondary school days, I finished reading the Bible on the average of two months.

Every two months, I would have read the Bible from Genesis to Revelation. It was the only subject that I believed so much in. It was as if Bible was the only subject that interested me in primary and secondary schools. In exams, I scored 99 percent consistently whereas I performed woefully in other subjects. My excelling in Bible knowledge affected the other subjects where I performed poorly. At school, I was the leader of the Scripture Union.

Even though I was second in primary school, I didn’t find it easy getting admitted into secondary school. As luck would have it, I got late admission into Muslim College. In that Muslim College, we were restricted from carrying the Bible openly. To read the Bible, we would have to hide under the mango tree or backyard and the Muslim community would begin to chase us. We were all 20 in number then. Like the early Christians, we would read the Bible in secrecy because they never allowed us to do it openly. I was the leader of the Christian team in the school, at Ansar-Ud-deen Grammar School, Ikare. And because of the pressure, I couldn’t finish a year in that school. It was obvious I couldn’t fit into this dominantly Muslim setting. So I left the school. I left because my life was in danger. I could sense that since I was doing this thing secretly, one day something could happen to me. To avoid that I had to leave. From Ikare, I came to Lagos.

‘I spent 15 months in my mother’s womb’
Back to my early beginnings, I was the last born of the family. When I was born a lot of strange things happened. Seven days after I was born, I was told that I was put on a mat and a big stone nearly crushed me but miraculously I escaped. How did it happen? White people used to come to do borehole in our village. And in our village, it’s all stone under. When they are drilling, they would be hitting stone and stones would be flying out dangerously. Before any drilling, they would publicly announce that everybody must stay at home to avoid the danger of being hit by a flying stone. The stone used to fly because of the nature of the machine they use. It was on the seventh day when they wanted to name me that they put me on the mat and a big stone flew from where they were drilling, pierced the roof where people were celebrating and landed where I was placed. But it missed me, narrowly. The stone is still being kept till now. Nobody has ever heard this story from me.

The other mysterious story about me is that a normal pregnancy is nine months. But I spent more than that in my mother’s womb. My mother was taken to Egbe, which had the best hospital in those days. Egbe is in Kogi State. It was probably the best hospital in the whole of Nigeria then. My mother was carried there for operation. After nine months, she started labouring. She ended up spending three months in the hospital. My grandmother had money and my mum is the only child. At the level of the village, granny was a very rich woman. So she could afford the hospital bills for that lengthy period of time. Each time the doctor wanted to operate my mummy, the doctor would say: “I am not comfortable with carrying out this operation.”

My mother told me this story. She remembers that in that Egbe, some Christians used to come to the hospital to preach to the sick. She said she was just lying down on the bed and a pastor just walked in and said she should not be operated. He said to my mum: “God is busy preparing this child. So, please, they should not operate you. Go back home. If you attempt the operation, the opposite would happen.”

My mum called the doctor and the doctor met the pastor who repeated the message to the doctor. My mum left the hospital after three months back home again to continue the labour. She laboured and laboured. Instead of nine months, she spent 15 months labouring. But one night, they delivered me without operation. So this made the villagers and the whole community to say they must celebrate my birth. And they now gathered on the seventh day to name me and celebrate. It was that seventh day they were doing the drilling and the big stone flew like a missile, heading to my direction, but miraculously missed me. Where the stone passed is still there. Where they laid me on the floor is still there. Because I said they should not touch it. The stone that fell is still with them.

The story began to go round the village about this mysterious child that was born after 15 months, a child they carried to Egbe Hospital and they could not do operation, they came back home, they delivered him safely. Now after delivering him, this stone fell and a mysterious hand carried this baby from the mat. Nobody saw me being carried. They only saw me in another direction, crying: Choo, choo, choo.

TB Joshua - You will begin to succeed with your life when 
the pains and problems of others begins to matter to you.
The stone was supposed to fall on me, but a mysterious force moved me into safety within the same room. It was a narrow miss. The cloth and everything burnt into ashes. And my mummy fainted. And she was carried to hospital. My mummy was in the hospital for good two days. The ram and everything were all there. The rice, they could not eat it. Because everybody was rushing to the hospital to revive my mum. Nobody did any ceremony again. But eventually I got named. I was named Temitope Olutope Oluwasheun Oluwarotimi Opeyemi; I have plenty names. On the day I was named, I was given 30 names. But I just chose Tope out of the plenty names. My mother one day called me and said: “Your names are almost 30 and they are written down.” And I just chose Temitope. I just picked Temitope.

My mummy woke up after two days in the hospital. My mum’s name is Adesiji Kolawole Balogun. Her father’s name is Kolawole. My mummy is late, my father is late. My father died first when I was a kid and my mother was left with the responsibility of training me and sending me to school. But she was handicapped financially. She told me: “You this boy, I cannot finance your education. You would have to wait until your brothers finish their university education. They would be the one to sponsor your education.”

Mum was the secretary to the union of daily savings collector – what it is called in Yoruba: ‘Aya ni lowo fowo pa mo.’ I remember her going out to collect daily savings from her clients. She used those things to train her children. Now that she was no longer into that business, and was hoping my brother, who was attending secondary school in Gbongan would be the one to send me to college. That was the only hope that I had to go to school.

Based on the hostility and the religious intolerance at Ansar-Ud-Deen Grammar School, I decided to leave Ikare for Lagos. I met some people who used to carry cassava from the village to places like Ibadan and Lagos. I approached them and explained my predicament to them. They would spend four days on the road transporting the cassava to Lagos on the trailer. The trailer would be loaded with stuff like cassava and cocoa while the owners would sleep on top. I decided to join them. I did not tell my parent I was going to Lagos. I stayed inside the vehicle for four days before getting to Ibadan. From Ibadan we landed in Mile 12 in Lagos. They dropped me there and told me: “This is where we can carry you.”

For five days, I was in Mile 12. It was during the rainy season. The job I was doing was washing the feet of people coming out of the muddy market. I would wash feet and be paid little money with which I fed. I was washing feet until one day I heard two women conversing in my native dialect. I interrupted their conversation and asked if they were from Arigidi, my hometown, and they said yes. I told them I was in Lagos to trace my sister whose whereabouts I don’t know. Luckily, I was able to trace my sister to Egbe area of Lagos. After 10 days, I traced her and started to live with her. That is how I started my life. Today, I have an NGO for motor park boys, because I have also been one myself.

I realized my sister had her own family and I should not be burden to her. I do not like inconveniencing people. If I visit your house and you give me a bottle of soft drinks, I would make sure I put something in the envelope, because I believe we make a living by what we receive and we make a life by what we give. This is what I believe in. In life, you don’t just have to collect and collect. It destroys one’s life. You have to give and give. Because the Bible says, you must see giving as an assignment from God.

‘I carried shit to make a living’
I left my sister to live with a friend. From there, I got a job as a poultry farm attendant. The poultry is still there now. Not long ago, I traced the poultry to somewhere in Ikotun. The job they gave me is to carry shit. Fowl shit. And fowl shit smell is more terrible than human faeces. I was doing this job with many Ghanaians. There were so many Ghanaians in Nigeria then. I was the only Nigerian in that poultry farm. And I never let people know I was a Nigerian. I declared myself a Ghanaian too, because nobody would believe a Nigerian would do that kind of job. I did the job for three days and my body odour changed. When I’m moving about, people would perceive odour and flies would be hovering around me because I was smelling very badly. There was no amount of soap I would bath that would remove this odour from my body. As you are working in the poultry farm, the fowl shit would be dropping on your head. I did this for one good year.

At the same time, I enrolled in an evening school. New State High School is the name of the school. I attended many schools in Lagos. I would attend one school for two months, only to be sent away because of school fees. I attended New State High School, Ansar-Ud-Deen Grammar School, Isolo, and another school called Metropolitan. Because I was very good in athletics, I was given what looked like scholarship. I won gold, silver and bronze in athletics. But I needed to work to support myself at school. That was why I took the poultry job. I was using it to pay my school fees. In those days, evening schools were like full, normal schools. You could easily attend evening school to do your WAEC and GCE. We even received better lessons in the evening than in the day school in those days. I was sending myself to school and at the same time teaching children Bible studies.

My athletics took me to Baptist Academy. When I was running they picked me. Under one year, I attended 15 schools here in Lagos. And I did not finish one year. I don’t remember the year, because I cannot keep records. But it’s all in the documentary on my life. I was born 1963. At least, I remember that one.

‘I confronted a mad man at school’
My first attempt at discovering God’s spirit in me was when a mad man came to my school. In those days, I used to be called Small Pastor. One morning a madman came to our school with a cutlass and everybody was running helter-skelter. The teachers all fled and the classroom was empty. I came and saw this mad person. The spirit of God spoke to my heart, not to my ear. I hear the voice of God in my heart and not in my ears. I heard the voice of God telling me: “Go there and collect the cutlass. Just tell the madman to bring the cutlass.” When I was moving towards the madman, everybody was concerned for my safety. They were saying something like: ‘This is boy, he wants to die.’ I just went to the madman and commanded him: “Give me this cutlass, in the name of Jesus.” The madman gave me the cutlass. I collected it and gave it to a teacher. It was from there they started calling me Small Pastor.
TB Joshua Feeding The Poor In Indonesia - We make 
a living by what we get; we make a life by what we give.
From there, they would call me in the assembly and ask me to pray for them. Every time I would pray for them. If they want to play football, I would pray for them. They began to come to me individually for prayers. It was pray for me, pray for me, pray for me all the way. They asked me how I was able to overcome the madman and I told them I was surprised myself to see what happened.

You see, God Almighty is awesome. He can use any medium to express Himself. He can use sand, water, stone, rod, he can use anything. When Moses was asking God, what should he do, God asked him: “What is in your hand?” He said rod. Then God said: “Use it to divide the sea.” Or are you talking about Paul and Silas in the prison yard? They were there and they never said: Hey, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. They just sang praises to God. The used the medium of sound. Or are you talking of Joshua. He said to his people to just shout Alleluia and the walls of Jericho fell. God uses any medium to express Himself.

The ministry started from St. Stevens Primary School where I collected the cutlass from the madman and where I started leading the Scriptures Union, teaching the Bible and everything. This is where the awareness of God’s presence in me started. It continued. Everything big starts little. If everything big starts big, it calls for concern.

I was in Bahamas with the President of Bahamas, very close to Florida when my mother died. This is the picture. I was with him when they called me. Synagogue had already come into being. I was with him when they said my mother was a bit down, that they brought her from the village. They said my mother wanted to see me and have a word with me. Before I came back home, my mummy was gone. My mummy was late. It was too late for me. That was how I missed my mum.

She was a wonderful mother. The only little problem I had with my mum is that she wanted to see everybody succeed in life. I used to tell my mum: success is a two-sided affair. I have a role to play, God has His own role. It is not all up to God and certainly it’s all not up to me. Success is a kind of partnership between man and God. I cannot define failure, because I don’t believe in failure. There is no failure in my book. All I see is success, directed by the spirit of God. But as human beings, we cannot be perfect. Perfection eludes every human being. God is perfection.


http://distanceisnotabarrier.wordpress.com